banner web

Khóa học kỹ năng đàm phán

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

Phương pháp học tập: Phương pháp học tập trong chương trình là quá trình trao đổi thông tin, kiến thức thực tiễn và rèn luyện các kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề. Các học viên tham dự chương sẽ học cách quản lý doanh nghiệp từ mọi khía cạnh khác nhau như: Nhân sự, marketing, tài chính …

Đàm phán là gì

Tại sao đàm phán lại khó khăn

Huyền thoại về đàm phán

Các chiến lược đàm phán: Đàm phán phân bổP & Đàm phán hội nhập

Đàm phán lập trường: đặc tính, các bước, chiến lược, chiến thuật...

Đàm phán nguyên tắc: các yếu tố chủ yếu, những trở ngại, các giai đoạn cơ bản, chiến lược...

Những lỗi thông thường trong đàm phán

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status