banner web

Khóa học Kỹ năng thư ký văn phòng - trợ lý giám đốc

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯ KÝ VĂN PHÒNG VÀ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

1. Công tác văn phòng

1.1 Khái niệm văn phòng, các loại hình văn phòng

1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của văn phòng

1.3 Vai trò, vị trí của người thư ký văn phòng

2. Kỹ năng soạn thảo văn bản

2.1 Phân loại văn bản và xác định hệ thống văn bản quản lí

2.2 Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

2.3 Quy trình soạn thảo và các thủ tục trình ký

2.4 Ngôn ngữ văn bản hành chính

2.5 Soạn thảo một số loại văn bản thông dụng

3. Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

3.1 Tổng quan về công tác văn thư, lưu trữ

3.2 Các nghiệp vụ về văn thư

3.3 Các nghiệp vụ về lưu trữ

4. Nghiệp vụ thư ký

4.1 Tổng quan về văn hóa công sở và xây dựng văn hóa công sở

4.2 Kỹ năng nghe, nói trong giao tiếp hành chính

4.3 Kỹ năng tổ chức, ghi chép hội nghị, hội thảo

4.4 Kỹ năng tổ chức các sự kiện

4.5 Kỹ năng xây dựng chương trình kế hoạch công tác

4.6 Kỹ năng tổ chức chuyến đi công tác

4.7 Kỹ năng tiếp khách, đãi khách

4.8 Kỹ năng thu thập thông tin và cung cấp thông tin cho lãnh đạo

4.9 Kỹ năng làm việc nhóm

5. Một số ứng dụng tin học vào công tác văn phòng

5.1 Phần 1:

+ Kỹ năng xử lí lỗi máy tính, mạng,
+ Kỹ năng thiết lập, cài đặt nhanh các phần mềm văn phòng
+ Kỹ năng tạo lập chuyển đổi một số định dạng tài liệu trong hoạt động văn phòng
+ Kỹ năng quản trị mạng LAN, Internet

5.2 Phần 2:

- Kỹ năng quản trị tài liệu số trên mạng cục bộ
- Kỹ năng quản trị tài liệu số trong mạng Internet

Giảng viên có trình độ ThS, TS và kinh nghiệm thực tiễn

* THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 2 ngày ( 4 buổi, mỗi buổi 4,5 giờ)

* CHỨNG CHỈ: Kết thúc khóa học học viên thi đạt kết quả được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status