banner web

Bộ Xây dựng đề nghị đưa Luật Phát triển đô thị và Luật Hành nghề kiến trúc sư vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

Bộ Xây dựng vừa có Công văn gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp đề nghị đưa Luật Phát triển đô thị và Luật Hành nghề kiến trúc sư vào Dự thảo Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội. Sau khi nghiên cứu Tờ trình này, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung 02 dự án luật sau đây vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 của Quốc hội.

Khi Luật Phát triển đô thị ra đời sẽ giúp các cấp chính quyền quản lý đô thi cũng như phát triển đô thị khoa học và hiệu quả hơn.

Đối với Dự án Luật Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đã có đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 của Quốc hội tại Công văn số 2376/BXD-PC ngày 20/12/2013 gửi Bộ Tư pháp. Sau buổi làm việc giữa đại diện của Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ... Bộ Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp ngày 16/01/2014.

Thực hiện Nghị quyết số 23/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ Xây dựng chuẩn bị dự án Luật Hành nghề kiến trúc sư tại Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 07/9/2012. Bộ Xây dựng đã phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Hành nghề kiến trúc sư và đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 của Quốc hội.

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status