banner web

Hà Nội tăng cường quản lý đất nông nghiệp, đất công

Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn TP.


Đất nông nghiệp, đất công có nguy cơ bị chiếm đoạt sử dụng trái pháp luật.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất công theo đúng mục đích, quy hoạch được duyệt, ngăn chặn kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi lấn chiếm, mua bán, hủy hoại, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất công trái phép, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường công tác quản lý Nhà nước, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, các quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển nông nghiệp liên quan. Các Sở, ngành, quận, huyện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh công tác đăng ký biến động và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ sau khi thực hiện xong công tác dồn điền, đổi thửa.

UBND TP giao Sở TN&MT chủ trì cùng Sở NN&PTNT và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ quy định của Luật Đất đai bổ sung, sửa đổi chủ động nghiên cứu, đề xuất quy định để giao đất, cho thuê đất, gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn; lựa chọn các địa phương, khu vực có vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nghiêm trọng, kéo dài chậm xử lý để thanh tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm và để xảy ra vi phạm, đề xuất xử lý theo quy định.

Sở NN&PTNT tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch dồn điền đổi thửa; Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời và triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND TP về quản lý quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn…

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status