banner web

Quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất và kinh tế bắt buộc phải có nhà ở cho công nhân

Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.


Khu nhà ở cho công nhân tại KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội.

Theo Điều 21c, Nghị định 164/2013/NĐ-CP nhà nước khuyến khích hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động khu công nghiệp thuê.

Nhà ở phải bảo đảm tiêu chuẩn diện tích, chất lượng, mỹ quan, an toàn, môi trường. UBND các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện để người lao động sử dụng dịch vụ y tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Quy hoạch nhà ở cho người lao động gắn liền với quy hoạch khu công nghiệp và UBND cấp tỉnh bố trí quỹ đất ở vị trí phù hợp để xây dựng nhà ở cho người lao động. Nhà đầu tư phải có phương án giải quyết nhà ở cho người lao động từ quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với các khu công nghiệp có khó khăn về nhà ở cho người lao động, căn cứ vào điều kiện cụ thể, trên cơ sở kiến nghị của nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, UBND cấp tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp để dành một phần diện tích đất khu công nghiệp đã được giải phóng mặt bằng cho việc đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cho người lao động sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích quy hoạch khu công nghiệp theo quy định.

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status