banner web

LỚP HỌC NĂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
────────────────────────

THÔNG BÁO

V/v mở lớp học nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính

(Theo Luật đầu tư, luật xây dựng, luật lao động và Luật doanh nghiệp)

CHUYỀN ĐỀ I: Pháp luật lao động - Những thay đổi về chế độ tiền

Giảng Viên: Ông Nguyễn Song Hào - Vụ Phó, Vụ Tiền Lương - Tiền Công, Bộ LĐTB & XH

1. Quá trình hình thành, thực hiện, sửa đổi và bổ sung luật LĐ từ ngày 23/06/1994 đến ngày 1/10/20006.

2. Các quy định về tiền lương: Chế độ nâng bậc lương, lương tối thiểu ….

3. Các loại phụ cấp: Phụ Cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, các phụ cấp khác

4. Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc giữa các học viên và Giảng viên.

CHUYÊN ĐỀ II: Luật đầu tư và Nghị định hướng dẫn quản lý đầu tư.

Giảng viên: Ông Cao Văn Bản- Vụ trưởng Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư, Bộ Kế Hoạch & ĐT

1. Những nguyên tắc cơ bản về chuẩn bị đầu tư: ( Hoạt động đầu tư – Chi phí và kết quả đầu tư dự án)

2. Lập dự án đầu tư ( Hồ sơ thủ tục thông qua báo cáo…)

3. Các quy định của Luật đầu tư mới đối với hoạt động đầu tư trực tiếp

4. Các quy định pháp luật có sửa đổi bổ sung về thẩm tra, thẩm định DA ĐT, giám sát đánh giá ĐT

5. Giải đáp thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN ĐỀ III: Thị trường chứng khoán và Thời cơ, thách thức toàn cầu hoá kinh tế của VN

* Giảng viên: PGS. TS Phạm Tất Thắng – Giám Đốc Trung tâm thông Tin Bộ Thương Mại

1. Vai trò của các định chế kinh tế tài chính quốc tế

2. Động lực thúc đẩy, quy mô, phạm vi toàn cầu hoá và HNKTQT

3. Cơ hội và thách thức của HNKTQT ngày 27/11/2001 của Bộ chính trị về HNKTQT

4. Nghị quyết 07- NQ/TW ngày 27/11/2001 của Bộ chính trị về HNKTQT

5. Giới thiệu các liên kết kinh tế quốc tế và khu vực

CHUYÊN ĐỀ IV: Nâng cao năng lực Quản lý dự án theo luật Xây dựng và NĐ 112NĐ- CP.

* Giảng viên: Ông Trần Chủng – Cục Trưởng, Cục giám định – Bộ Xây dựng.

- Cách quản lý thi công xây dựng công trình và công tác nghiệm thu , lập hồ sơ hoàn công

- Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sao cho có hiệu quả nhất

- Hướng dẫn cách bóc tách dự toán một cách nhanh nhất, lập dự toán đấu thầu hợp lý nhất, có kết quả tốt nhất; Thuật đàm phán và thẩm định hợp đồng

- Lựa trọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

CHUYÊN ĐỀ V: Luật Doanh Nghiệp và nghị định Hướng dẫn Trước thềm Hội nhập

• Giảng viên: TS. Trần Tiến Cường, Trưởng ban Nghiên cứu cải cách và Phát triển doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý Trung ương.

+ Hướng dẫn luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 của Quốc hội ra ngày 12/12/2005 và Nghị định hướng dẫn

- Quyền thành lập góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp. - Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Thủ tục thông qua QĐ của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Hướng dẫn cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị…

- Các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát; miễn nhiệm, bãi nhiệm ban kiểm soát, Điều hành kinh doanh của công ty hợp doanh, Bán doanh nghiệp tư nhân?

* Kỹ năng điều hành doanh nghiệp sao cho có hiệu quả nhất?

 Giải đáp thắc mắc, trao đổi giữa giảng viên và Học viên về kinh nghiệm thực tế.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status