banner web

Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách 2014

Bộ Tài chính vừa có quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.


Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2014 là 782,700 tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa là 539,000 tỷ đồng; Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 154,000 tỷ đồng…

Năm 2014, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước dự toán 1,006,700 tỷ đồng. Bội chi ngân sách nhà nước 224,000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng công bố cân đối nguồn thu, chi, dự toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2014.

Theo đó, thu ngân sách Trung ương là 495,189 tỷ đồng. Chi ngân sách Trung ương là 719,189 tỷ đồng

Thu ngân sách địa phương là 499,096 tỷ đồng và Chi ngân sách địa phương 499,096 tỷ đồng…

Theo chinhphu

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status