banner web

Hà Nội: Đẩy nhanh bàn giao đất sạch cho 5 dự án BT đã hoàn thành

Theo UBND TP Hà Nội, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn thành phố có 5 dự án đầu tư theo hình thức BT đã hoàn thành, gồm: Bảo tàng Hà Nội, Cung trí thức, đường trục Bắc Hà Đông, đường Lê Văn Lương kéo dài (hoàn thành năm 2010); Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở (hoàn thành năm 2013).

Tuy nhiên, đến nay, cả 5 công trình BT và hợp đồng dự án chưa quyết toán; bên cạnh đó, mới hoàn thành kiểm toán 1 dự án (Cung Trí thức); 4 dự án còn lại đang tiến hành kiểm toán. Đến thời điểm này, thành phố Hà Nội đã xác định và bố trí được quỹ đất cho các dự án đối ứng, nhưng do hầu hết các dự án chưa xác định được giá đất chính xác hoặc chưa hoàn thiện thủ tục quy hoạch nên nhà đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.


Dự án đường Lê Văn Lương một trong 5 dự án đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành

UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan quản lý hợp đồng và nhà đầu tư phải khẩn trương thực hiện các thủ tục quyết toán công trình theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đối với dự án đối ứng, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, cơ quan liên quan của thành phố và nhà đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, bàn giao đất sạch, xác định giá đất và yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất thông qua cơ chế đối trừ theo quy định.

Việc xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất xong trước ngày 31-12-2013. Nếu quá thời hạn trên, nhà đầu tư chưa nộp nghĩa vụ tài chính, giao Sở Tài chính chủ trì cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp, báo cáo UBND TP.

Theo hanoimoi

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status