banner web

Phó Thủ tướng thúc tiến độ mở rộng Quốc lộ 1A

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Hà Nội - Cần Thơ và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên là dự án quan trọng. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, từ cuối tháng 10/2013 đến nay, các địa phương đã có chuyển biến mạnh về nhận thức, cách làm và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
 
Tuy nhiên, kết quả thực hiện tại các địa phương còn khác nhau. Theo đó, có nhiều địa phương đã hoàn thành trên 80% (như Hà Tĩnh đạt 88,6%); nhưng còn nhiều nơi đạt kết quả thấp như Quảng Ngãi (43,35%), Kon Tum (34,18%), Quảng Bình (33,9%), Khánh Hòa (25,88%), Ninh Thuận (24,11%), Quảng Trị (23,9%), Bình Định (22,71%), Gia Lai (17,24%), Bình Thuận (11,6%), Phú Yên (10,61%), Hậu Giang (0%).
 
Ngoài ra, số liệu báo cáo còn có sự chênh lệch khá lớn, đặc biệt là về số hộ bị ảnh hưởng và số hộ phải tái định cư tập trung. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải chuẩn xác số liệu và kịp thời báo cáo, làm cơ sở cho việc lập phương án chính xác, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm rõ ràng hơn.
 
Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương cần quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Dự án, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo tiến độ đã cam kết, hoàn thành cơ bản các dự án trên vào cuối năm 2013, trừ một số đoạn bàn giao trong Quý I/2014.
 
Các tỉnh phải chủ động vận dụng các chính sách, quy định của pháp luật để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kịp thời xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các vướng mắc về đất đai.
 
Thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo đúng chế độ, chính sách của nhà nước, trên tinh thần hỗ trợ tối đa, đảm bảo chế độ chính sách, không để người dân thiệt thòi; đồng thời, đi liền với việc giải quyết cụ thể là làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động và đối thoại thường xuyên để người dân chấp hành bàn giao mặt bằng.
 
Đồng thời, cần lập phương án chặt chẽ, cương quyết cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật đối với một số trường hợp chây ỳ, cố tình chống đối, sau khi đã đối thoại, vận động và vận dụng đầy đủ các chính sách.

Phó Thủ tướng  yêu cầu Lãnh đạo Bộ GTVT phụ trách Dự án tại các khu vực cần bàn giao thường xuyên với các địa phương, chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh.

Theo vnmedia

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status