banner web

Sẽ giám sát năng lực của các chủ dự án

Đây là một trong những nội dung quan trọng được đưa vào dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013 vừa được Bộ Tài Nguyên - Môi trường đưa ra lấy ý kiến.

Theo quy định, trước khi được giao đất, chủ đầu tư dự án phải được sở Tài chính đánh giá về năng lực đầu tư thông qua cáo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo giám sát tài chính hàng năm, báo cáo kiểm toán...; Sở Kế hoạch - đầu tư đánh giá về điều kiện ký quỹ; sở Tài nguyên - môi trường xem xét việc chấp hành pháp luật về đất đai của chủ đầu tư trên phạm vi toàn quốc.

 Ảnh minh họa


Các điều kiện trên được thẩm định trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đồng thời với quá trình cấp chứng nhận đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, với chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, các phương chỉ cho thực hiện các dự án loại này khi địa phương không còn quỹ đất sạch để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Việc lấy ý kiến của người dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng được đề cập cụ thể như cơ quan có thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tránh nhiệm phải báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của người dân.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được ít nhất 80% ý kiến của người dân đồng thuận thì mới hoàn thiện phương án trình HĐND thẩm định. Nếu không đủ tỉ lệ ý kiến đồng thuận thì phải rà soát, điều chỉnh phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho đến khi đạt được tỉ lệ đồng thuận trên.

Nội dung của kế hoạch sử dụng đất bao gồm cả việc xác định qui mô, địa điểm đầu tư các dự án, công trình sử dụng đất do nhà nước thu hồi đất (quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng) và các dự án, công trình sản xuất kinh doanh không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất (chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất.

Theo vnmedia

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status