banner web

Hà Nội: Quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP Hà Nội.


Ảnh minh họa.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 5770/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND TP Hà Nội về việc Quy định tạm thời chi phí tổ chức đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và một số điều khoản tại Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 14/09/2011 của UBND TP về việc ban hành quy định về đấu giá quyền QSDĐ.

Theo đó, trường hợp giá đất do UBND TP quy định đã sát với giá chuyển nhượng QSDĐ thực tế trên thị trường thì áp dụng giá đất do UBND TP quy định làm giá khởi điểm, nếu không sẽ phải xác định giá khởi điểm để đấu giá.

Cụ thể, đối với lô đất trước khi xác định giá khởi điểm để đấu giá có giá trị từ 15 tỷ đồng trở lên thì Sở Tài chính sẽ thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá đất để xác định giá, sau đó phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, thống nhất trình Chủ tịch UBND TP quyết định giá khởi điểm.

Đối với lô đất trước khi xác định giá khởi điểm để đấu giá cho giá trị dưới 15 tỷ đồng thì UBND cấp huyện có trách nhiệm căn cứ tình hình thực tế và mặt bằng giá đất chung trên địa bàn để đề xuất giá khởi điểm gửi Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, thống nhất trình Chủ tịch UBND TP quyết định.

Đối với trường hợp giá khởi điểm cho toàn bộ dự án hoặc khu đất đấu giá từ 1.000 tỷ đồng trở lên hoặc QSDĐ phức tạp theo quy định của pháp luật sẽ thành lập Hội đồng đấu giá QSDĐ. Ngoài ra, thửa đất đấu giá không đạt các điều kiện quy định về việc thành lập Hội đồng đấu giá QSDĐ nhưng không thuê được các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp cũng sẽ thành lập Hội đồng đấu giá QSDĐ.

Mức phí tham gia đấu giá QSDĐ để xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân là từ 100-500 nghìn đồng/hồ sơ tùy theo giá trị QSDĐ theo giá khởi điểm. Còn các trường hợp đấu giá QSDĐ khác mức thu phí đấu giá từ 1-5 triệu đồng/hồ sơ.

Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá QSDĐ sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền phí tham gia đấu giá đã nộp trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên đấu giá.

Theo Baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status