banner web

Triển khai quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc phố cổ Hà Nội

Từ nay đến năm 2014, UBND quận Hoàn Kiếm tập trung thiết kế mẫu đô thị cho các tuyến phố chính như: Hàng Ngang, Hàng Đào...

Sáng 13/11, UBND quận Hoàn Kiếm và Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức hội nghị Triển khai qui chế quản lý qui hoạch kiến trúc khu phố cổ Hà Nội. Việc làm này nhằm cụ thể hóa công tác quản lý qui hoạch kiến trúc khu phố cổ Hà Nội theo qui hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030; bảo tồn, tôn tạo và khai thác phát huy giá trị, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Khu phố cổ Hà Nội.

Ngày 24/10 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành "Qui chế quản lý qui hoạch- kiến trúc khu phố cổ Hà Nội". Để triển khai thực hiện Qui chế này, quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị với sự tham gia đông đảo của các cơ quan quản lý, đại diện các phường, nhằm tạo sự đồng thuận tham gia thực hiện của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý Nhà nước để việc triển khai "Qui chế quản lý qui hoạch- kiến trúc Khu phố cổ Hà Nội" được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, kiên trì lâu dài, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ.

Ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: UBND quận tập trung tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, qui chế để người dân, đội ngũ quản lý hiểu về công tác quy hoạch. Việc tiếp theo là thực hiện thiết kế đô thị. Từ nay đến năm 2014, UBND quận Hoàn Kiếm tập trung thiết kế mẫu đô thị cho các tuyến phố chính như: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Đồng Xuân. Khi có thiết kế đô thị thì việc quản lý sẽ thuận lợi hơn.

Theo VOV

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status