banner web

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU

 

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
────────────────────────

THÔNG BÁO

V/v mở lớp học quản trị và bảo vệ thương hiệu

Chuyên đề 1: Nguyên lý Tiếp thị Thương hiệu (Brand Marketing Philosophy):

1.      Định nghĩa mới Brand Marketing, Quan điểm quản trị tập trung thương hiệu

2.      20 Nguyên lý Đổi mới Tư duy Brand Marketing và Hệ thống Quản trị định hướng theo 7P

3.      Khái quát Quản trị Thương hiệu: Từ chiến lược thương hiệu công ty; chiến lược thương hiệu sản phẩm; hệ thống hoá vai trò quản trị trong bộ máy công ty; chân dung, vai trò của nhà quản trị marketing.

  Chuyên đề 2: Chiến lược Sản phẩm & Thương hiệu:

  1.      Phân tích chiến lược theo mô hình “4P”, “7P” và “P3&P4” tức Mô hình Phân phối & Thương hiệu

2.      Chiến lược Định vị Thương hiệu, Định vị Đa Thương hiệu

3.      Ứng dụng 22 Nguyên tắc bất biến Marketing (Al Ries & Jack Trout) trong cạnh tranh thương hiệu

4.      Chiến lược Phát triển Sản phẩm Mới và Marketing Sáng tạo (Marketing Innovation Process)

5.      Quy trình song hành ứng dụng phát triển & hoàn chỉnh một sản phẩm mới

  Chuyên đề 3: Chiến lược Phân phối:

  1.      Mô hình Quản trị Kéo và Đẩy

2.      Chiến lược Phân phối theo đặc thù ngành nghề

3.      Marketing Below-the-line hỗ trợ Phân phối & Bán hàng

4.      Những Kinh nghiệm Thực tiễn về Quản trị cạnh tranh Phân phối & Bán hàng; Quản trị Mardern Trade và Phân phối qua Internet.

  Chuyên đề 4: Chiến lược Sáng tạo Thương hiệu & Marketing Truyền thông

  1.      Chiến lược Hình ảnh Thương hiệu

2.      Phân tích Truyền thông trong từng ngành cụ thể (media habits)

3.      Kế hoạch truyền thông và đo lường hiệu quả truyền thông

4.      Ứng dụng phương pháp Phẫu Hình ảnh Thương hiệu (Brand Image Diagnosis)

  Chuyên đề 5: Khuyến mãi & Tài trợ:

  1.      Quy trình Tiếp thị Tài trợ (sponsorship marketing)

2.      Quản trị các hoạt động tài trợ (sponsorship management)

3.      Quy trình tối đa hoá truyền thông (total communication process)

4.      Khuyến mãi trong chiến lược marketing (promotion strategy)

5.      Kỹ năng và quy trình khuyến mãi (promotion process)

  Chuyên đề 6: Thực hành & Thảo luận: (chia 2 nhóm)

  1.      Chiến lược Marketing hỗ trợ Phân phối

2.      Thực hành Xây dựng Phẫu Hình ảnh Thương hiệu

3.      Thảo luận và trình bày Chiến lược 7P Marketing

4.      Thảo luận và trình bày cấu trúc đa-sản-phẩm và đa-thương-hiệu

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status