banner web

Định mức chi phí chung tuyến cáp ngầm 110KV

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 188/ĐTXL-PID ngày 22/8/2013 của Cty CP Đầu tư và xây lắp kỹ thuật Hạ tầng - PIDI về định mức chi phí chung tuyến cáp ngầm 110KV. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Định mức chi phí chung tuyến cáp ngầm 110KV chưa có quy định cụ thể trong hướng dẫn tại các Thông tư: số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007, số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; do vậy, việc vận dụng định mức chi phí chung tuyến cáp ngầm 110KV bằng 5,5% trên chi phí trực tiếp là phù hợp.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status