banner web

Hà Nội: Tiếp tục nghiên cứu, ban hành chỉ giới đường đỏ

Thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục nghiên cứu sự cần thiết ban hành "Quy định lập, thẩm định, phê duyệt chỉ giới đường đỏ trên địa bàn thành phố", bổ sung, hoàn chỉnh nội dung quy định bảo đảm thuận lợi cho quản lý nhà nước, thuận tiện cho tổ chức cá nhân khi liên hệ và đúng quy định pháp luật. Trường hợp quy định trên không có trong quy định hiện hành của pháp luật và vượt thẩm quyền của UBND TP, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ động báo cáo xin ý kiến bộ, ngành liên quan, báo cáo UBND TP.

Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện việc xác định chỉ giới đường đỏ và hướng dẫn, cung cấp chỉ giới đường đỏ cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu. Tuy nhiên, không phải thực hiện xác định chỉ giới đường đỏ đối với dự án là tuyến giao thông hiện trạng chỉ sửa chữa, nâng cấp mặt đường. Công trình thủy lợi, cải tạo đê điều thực hiện theo quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Công trình cấp điện, nước sinh hoạt khu vực nông thôn thực hiện theo đồ án quy hoạch nông thôn mới.

Theo hanoimoi

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status