banner web

Gỡ khó cho Việt kiều mua nhà

Để bảo đảm quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ Ngoại giao, Bộ TN&MT, Bộ Công an, các địa phương cùng vào cuộc gỡ khó việc xác nhận quốc tịch cho Việt kiều mua nhà tại Việt Nam.


Ảnh: Tuấn Anh

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chỉnh sửa Thông tư liên tịch theo hướng kéo dài thời gian có giá trị của Giấy xác nhận cư trú, quy định cụ thể về việc cấp lại hoặc gia hạn khi Giấy xác nhận kiều bào có quốc tịch hết hạn. Hướng dẫn chỉ đạo các phòng công chứng hoặc cơ quan tư pháp địa phương không yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú và CMTND mà chỉ cần có hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ chiếu nước ngoài kèm theo Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận gốc Việt Nam và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo đúng quy định… Xây dựng hệ thống dữ liệu về danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài xin thôi quốc tịch, giữ quốc tịch hoặc bị tước quốc tịch theo quy định của pháp luật về quốc tịch để cơ quan có thẩm quyền có đủ cơ sở tra cứu khi thực hiện cấp Giấy xác nhận gốc Việt Nam cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Bộ Công an hướng dẫn các cơ quan công an địa phương trong việc cấp Sổ tạm trú hoặc giấy tờ tạm trú cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trong đó phân rõ thành 2 trường hợp (người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài) để kiều bào gặp thuận lợi trong việc xác nhận điều kiện cư trú…

Bộ TN&MT nghiên cứu chỉnh sửa các nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về quy định quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài cho thống nhất với Luật số 34/2009/QH12 của Quốc hội; Rà soát, kiểm tra các quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở để có văn bản hướng dẫn các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất địa phương có cách hiểu thống nhất về các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam cũng như trường hợp được phép cư trú tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài như nêu trên.

Giao Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan liên quan của địa phương về triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status