banner web

Kiểm tra 22 cơ sở thí nghiệm xây dựng tại Hà Nội

Từ ngày 16/8-22/9/2013, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra thực tế 22 cơ sở thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Đây là các cơ sở trực thuộc các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu đã được Bộ Xây dựng hoặc Bộ GTVT cấp phép hoạt động.


Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng P.I.S LAS-XD 1158 (ảnh minh họa).

Mục đích nhằm tăng cường sự kiểm soát về chất lượng vận liệu, sản phẩm xây dựng thông qua công tác thí nghiệm và chấn chỉnh đơn vị chủ quản trong công tác quản lý các phòng thí nghiệm. Nội dung kiểm tra tập trung vào năng lực thực tế (nhân sự, bằng cấp, thiết bị, máy móc) của phòng thí nghiệm so với hồ sơ; thủ tục pháp lý trong giao dịch với khách hàng; hệ thống quản lý chất lượng; điều kiện môi trường làm việc; chất lượng phòng thí nghiệm.

Những trường hợp vi phạm, Thanh tra Sở Xây dựng sẽ lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền. Trước thời điểm kiểm tra thực tế, các đơn vị chủ quản được tổ chức tự kiểm tra Phòng thí nghiệm theo hướng dẫn mẫu để báo cáo lên Sở Xây dựng.

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status