banner web

Điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế

Hội nghị báo cáo, góp ý về đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh TT-Huế phối hợp với đơn vị tư vấn KOICA Hàn Quốc vừa được tổ chức. Qua đó, sớm hoàn chỉnh thủ tục để trình Bộ Xây dựng thẩm định và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế được thực hiện từ năm 2011 bằng nguồn hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc nhằm hỗ trợ quy hoạch phát triển đô thị tổng thể, giúp Huế trở thành đô thị trung tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch của miền Trung và giúp đưa TT-Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương với phạm vi quy hoạch là 348km2. Đồ án cũng định hướng cụ thể về phát triển hạ tầng kỹ thuật về giao thông đô thị, phòng chống thiên tai, cấp nước sạch, thoát nước thải, cấp điện chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, năng lượng mới và tái tạo, chất thải rắn. Đặc biệt, quan tâm đến công tác đánh giá môi trường và chiến lược, phương án huy động các nguồn vốn để phát triển đô thị theo từng giai đoạn…

Tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế yêu cầu cần bổ sung trong hồ sơ, bản vẽ những vấn đề còn tồn tại chưa được thể hiện rõ trong đồ án; bám sát nhiệm vụ đã được Thủ tướng phê duyệt và tuân thủ các quy định, văn bản pháp lý của Việt Nam...

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status