banner web

Chấm điểm chất lượng công trình xây dựng trao Giải thưởng Quốc gia

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng, trong đó nêu rõ điểm cho từng tiêu chí xét thưởng Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng.


Anh minh họa.

Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng là Giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng cho công trình xây dựng đạt chất lượng cao, tiêu biểu. Giải thưởng này được tổ chức 2 năm/lần.

Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng.

Các công trình tham dự Giải thưởng được đánh giá theo 6 tiêu chí. Theo Bộ Xây dựng, tổng số điểm tối đa của các tiêu chí xét thưởng là 100 điểm.

Trong đó, tiêu chí quan trọng nhất là chất lượng công trình, có điểm tối đa là 55 điểm.

Tiếp theo là công tác quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình; sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, các quy trình, quy phạm trong xây dựng, có số điểm tối đa là 18 điểm.

Tiêu chí an toàn trong thi công xây dựng, an toàn phòng, chống cháy, nổ và việc thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường điểm tối đa là 9 điểm. Tiêu chí ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới, tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong xây dựng được tối đa 8 điểm.

Ngoài ra, các tiêu chí thực hiện đúng tiến độ xây dựng công trình đã được cơ quan, cấp có thẩm quyền phê duyệt; đánh giá của người quản lý, sử dụng công trình và dư luận xã hội về chất lượng công trình tham dự giải thưởng, mỗi tiêu chí tối đa là 5 điểm.

Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng được xét tặng cho các công trình đạt từ 85 điểm trở lên, đồng thời số điểm về chất lượng công trình tối thiểu phải đạt 50 điểm.

Bộ Xây dựng cho biết, Lễ công bố và trao Giải thưởng sẽ được tổ chức vào tháng 12 của năm tổ chức giải thưởng.

Bên cạnh Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng, Thông tư cũng quy định về Giải thưởng Công trình chất lượng cao với hình thức giải thưởng là: Giấy chứng nhận giải thưởng do Chủ tịch Hội đồng xét thưởng cấp cho các đơn vị tham gia xây dựng công trình; Huy chương vàng chất lượng cao được trao cho đơn vị đăng ký công trình đạt giải. Bên cạnh đó, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng 3 năm liên tục có công trình đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao hoặc có 3 công trình đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao trong một năm được đề nghị xem xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/9/2013.

Theo baoxaydung

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status