4 Chứng chỉ hành nghề xây dựng
banner web
Trang chủ >> Mẫu chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ

MẪU CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

* Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu


* Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

 * Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án

Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Tell: 04.66740371 Fax: 04.35572406
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status