1 Chứng chỉ hành nghề xây dựng
banner web
Trang chủ >> Giới thiệu website

Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ là cơ sở đào tạo hoạt động theo luật Doanh nghiệp nhà nước, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn xây dựng và nghiên cứu các lĩnh vực xây dựng...

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA VIỆN BAO GỒM:

- Đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức nâng cao trình độ cho cán bộ thuộc mọi thành phần kinh tế.
- Tư vấn quản lý dự án, lập thẩm định, đấu thầu và quy hoạch.
- Tư vấn du học nước ngoài: Anh, Australia, Mỹ , Thuỵ Sỹ, Trung Quốc…v.v.
- Hợp tác đào tạo với các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước.
- Thiết kế các chương trình đào tạo theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.
- Thiết kế thi công, giám sát các công trình.
- Nghiên cứu các vấn đề về xây dựng...
Cấp chứng nhận, chứng chỉ hoạt động xây dựng

Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status