banner web

Trang chủ: >> Tư vấn dịch vụ >> DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC XÂY DỰNG

Mã sản phẩm: 985
Giá: 0 đồng
Hãng sản xuất: Chứng chỉ hành nghề xây dựng
Hỗ trợ trực tuyến:TƯ VẤN DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC. Thủ tục nhanh chóng, chi phí thấp, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng cấp có giá trị hành nghề 5 năm trên toàn quốc.

chung-chi-nang-luc-to-chuc-xay-dung
Mẫu chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng do Bộ Xây Dựng cấp

Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ nhận tư vấn, hỗ trợ cấp toàn bộ các chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng trên toàn quốc theo quy định của Nghị Định 59/2015 và Thông Tư 17/2016 Bộ Xây Dựng

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng là điều kiện bắt buộc đối với các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng.

Lưu ý: Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau

1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.

- Bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực (quy trình ISO).

- Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt.

2. Chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng bao gồm những lĩnh vực sau:

- Khảo sát xây dựng gồm: khảo sát địa hình; khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình.

- Lập quy hoạch xây dựng.

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện - cơ điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng.

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thi công xây dựng công trình.

- Giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.

- Kiểm định xây dựng.

- Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

3. Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng:

- Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I.
Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III đối với tổ chức có trụ sở chính tại địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Chứng chỉ năng lực có hiệu lực trong thời hạn 05 năm. Tổ chức có chứng chỉ năng lực đã hết hạn hoặc có nhu cầu Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực phải làm thủ tục cấp lại theo quy định.

FaceBook

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Tell:      04.66740371
Fax:      04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.comtin tức khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status