banner web

Trang chủ: >> Chứng chỉ hành nghề xây dựng >> Chứng chỉ tu bổ di tích

Mã sản phẩm: 970
Giá: 0 đồng
Hãng sản xuất: Chứng chỉ hành nghề xây dựng
Hỗ trợ trực tuyến:CHỨNG CHỈ TU BỔ DI TÍCH - CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH DO SỞ VĂN HÓA DU LỊCH CẤP có giá trị hành nghề 5 năm trên toàn quốc.

- Căn cứ luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002.

- Căn cứ luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Căn cứ nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Căn cứ nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa – danh lam thắng cảnh.

Để tiết kiệm thời gian của anh/chị VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ nhận tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích do Sở Văn Hóa Du Lịch cấp thủ tục nhanh chóng, chi phí thấp. Hotline 0902.891.518 để được tư vấn trực tiếp.

1. Yêu cầu, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích:

1.1. Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định

1.2. Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định

1.3. Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích:

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định

1.4. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích:

- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích

2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, hành nghề thiết kế xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc liên quan đến hoạt động đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quy định

- Bản sao chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích;

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trong năm đề nghị cấp.

Tham khảo: Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Mẫu chứng chỉ hành nghề tu bổ ti tích

FaceBook

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Tell:      04.66740371
Fax:      04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.comtin tức khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status