banner web

Trang chủ: >> Tư vấn dịch vụ >> Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế xây dựng

Mã sản phẩm: 961
Giá: 0 đồng
Hãng sản xuất: Chứng chỉ hành nghề xây dựng
Hỗ trợ trực tuyến:DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ - THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH UY TÍN. THỦ TỤC NHANH GỌN, CHI PHÍ THẤP, HỖ TRỢ TOÀN QUỐC.

chung chi nang luc cua to chuc thiet ke tham tra thiet ke xay dung

- Căn cứ luật Xây dựng năm 2014.

- Căn cứ nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ nhận cung cấp dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế xây dựng công trình các tổ chức/cá nhân trên toàn quốc.

1. Yêu cầu cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

a. Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế xây dựng Hạng I:

- Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng I phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I phù hợp với công việc đảm nhận;

- Có ít nhất 15 (mười lăm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

- Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại.

b. Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế xây dựng Hạng II:

- Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng II phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II phù hợp với công việc đảm nhận;

- Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

- Đã thực hiện thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại.

c. Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế xây dựng Hạng III:

- Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ thiết kế hạng III phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III phù hợp với công việc đảm nhận;

- Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

2. Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế theo mẫu

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.

- Bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực (quy trình ISO).

- Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt.

* Lưu ý: Cá nhân chủ chốt phải có hợp đồng lao động với Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực từ 12 tháng trở lên, giữ vai trò chủ nhiệm; chủ trì; giám sát trưởng; chỉ huy trưởng công trường. Mỗi cá nhân được tham gia hoạt động xây dựng với các Tổ chức khác nhau nhưng chỉ thực hiện vai trò chủ chốt tại một Tổ chức.

- Bản kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo mẫu kèm theo hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện) để chứng minh.

- Bản kê khai kinh nghiệm năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

* File mềm:
Bao gồm các tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các tài liệu nêu trên (có thể scan định dạng *pdf).

* Lưu ý: Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế xây dựng công trình cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.

Quý anh/chị có thể liên hệ theo 0902.891.518 để được tư vấn trực tiếp

FaceBook

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Tell:      04.66740371
Fax:      04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.comtin tức khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status