banner web

Trang chủ: >> Tư vấn thành lập doanh nghiệp >> Đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia

Mã sản phẩm: 957
Giá: 0 đồng
Hãng sản xuất: Chi tiết khóa học
Hỗ trợ trực tuyến:DỊCH VỤ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA  UY TÍN TRÊN TOÀN QUỐC. THỦ TỤC ĐƠN GIẢN, NHANH GỌN.

dang-tai-thong-tin-tren-mang-dau-thau-quoc-gia
Danh sách các đơn vị được đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

- Căn cứ thông tư Số: 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của liên bộ Kế Hoạch & Đầu Tư và Bộ Tài Chính Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Nhằm tiết kiệm thời gian của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp. VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ nhận dịch vụ đăng tải thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia  (http://muasamcong.mpi.gov.vn/) của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

- Bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn/) không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

- Việc đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là điều kiện để nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ tham gia công tác đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu

- Để giúp các cơ quan doanh nghiệp (nhà thầu), nhà đầu tư, các ban quản lý dự án, bên mời thầu đăng ký thông tin đơn vị mình trên mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về việc nhà thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng để được xem là tổ chức có tư cách hợp lệ là “đã đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”, VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ hướng dẫn hỗ trợ hướng dẫn đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tham khảo: Hướng dẫn đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

Quý anh/chị có thể liên hệ theo 0902.891.518 để được tư vấn trực tiếp.

FaceBook

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Tell:      04.66740371
Fax:      04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.comtin tức khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status