banner web

Trang chủ: >> Tư vấn dịch vụ >> Đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

Mã sản phẩm: 956
Giá: 0 đồng
Hãng sản xuất: Chứng chỉ hành nghề xây dựng
Hỗ trợ trực tuyến:DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA thủ tục nhanh gọn, uy tín trên toàn quốc.

dang-ky-nha-thau-tren-mang-dau-thau-quoc-gia

- Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014 .

- Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP của chính phủ thay thế nghị định 85/2009/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu năm 2013.

Nhằm tiết kiệm thời gian của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp. VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ nhận dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

- Theo các điều kiện quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013, nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện, trong đó có quy định “đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”. Điểm e Khoản 2 Điều 22 của Luật Đấu thầu năm 2013 quy định rõ: “Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu”. Trách nhiệm này của nhà thầu được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 128 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 (Nghị định 63).

- Nhằm giúp các cơ quan doanh nghiệp (nhà thầu), nhà đầu tư, các ban quản lý dự án, bên mời thầu đăng ký thông tin đơn vị mình trên mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định Điểm d Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về việc nhà thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng để được xem là tổ chức có tư cách hợp lệ là “đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”, VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ hướng dẫn hỗ trợ hướng dẫn đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Quý anh/chị có thể liên hệ theo 0902.891.518 để được tư vấn trực tiếp.

FaceBook

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Tell:      04.66740371
Fax:      04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.comtin tức khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status