banner web

Trang chủ: >> Lịch khai giảng >> Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý dự án, quản lý chất lượng theo luật xây dựng 2014

Mã sản phẩm: 927
Giá: 0 đồng
Hãng sản xuất: Chi tiết khóa học
Hỗ trợ trực tuyến:Thông báo
V/v Mở lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý hợp đồng theo luật xây dựng 2014

bồi dưỡng quản lý dự án, uản lý chất luong luật xây dựng 2014

Ngày 18/6/2014, Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 7 đã ban hành Luật Xây dựng (Luật số 50/2014/QH13 ), có hiệu thực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Để triển khai các nội dung của Luật Xây dựng,
 - Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng,

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ với sự hợp tác của các giáp sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành của bộ xây dựng, trường đại học xây dựng... quyết định tổ chức khóa học: nâng cao năng lực quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý hợp đồng theo luật xây dựng 2014

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG THEO LUẬT XÂY DỰNG 2014

(Thời gian học: 04 ngày)
* Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Yêu cầu quản lý đối với các loại dự án có trên địa bàn phường, thị trấn

- Vai trò của UBND phường, thị trấn trong việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn

- Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Vai trò của UBND phường, thị trấn khi là chủ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng

* Chuyên đề 2: Quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Phân loại, phân cấp công trình xây dựng

- Quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế, thi công, bảo trì, bảo hành và giải quyết các sự cố công trình xây dựng

* Chuyên đề 3: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

- Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

- Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

- Lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình

- Lập dự toán xây dựng công trình

- Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình

- Phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

* Chuyên đề 4: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

- Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

- Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

- Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng

- Quản lý hợp đồng xây dựng

- Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Tham khảo: Lớp học Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án theo quy định của Bộ Xây Dựng

Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:
- Cấp chứng nhận, chứng chỉ  theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.
- Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.
- Tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…
- Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, khảo sát, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS./.

FaceBook

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Tell:      04.66740371
Fax:      04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.comtin tức khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status