banner web

Trang chủ: >> chương trình học >> Hồ sơ pháp lý của tư vấn giám sát

Mã sản phẩm: 920
Giá: 0 đồng
Hãng sản xuất: Chi tiết khóa học
Hỗ trợ trực tuyến:Hồ sơ pháp lý của tư vấn giám sát bao gồm:

- Quyết định chỉ định thầu hay trúng thầu tư vấn giám sát của chủ đầu tư
- Hồ sơ pháp lý và năng lực đơn vị Tư vấn giám sát
- Hợp đồng gói thầu về Tư vấn giám sát
- Quyết định thành lập tổ tư vấn giám sát và phân công trách nhiệm của đơn vị trúng thầu tư vấn giám sát. Tùy theo tính chất, qui mô công trình có thể thành lập: tư vấn trưởng, các giám sát chính, giám sát viên, giám sát chuyên ngành hoặc chỉ có tư vấn giám sát chính và các giám sát viên.
- Chứng chỉ tư vấn giám sát, lý lịch trích ngang, hợp đồng lao động, bằng tốt nghiệp đại học.
- Đề cương hoặc qui trình quản lý chất lượngcủa tổ tư vấn giám sát lập cụ thể được đơn vị nhận tư vấn giám sát và chủ đầu tư phê duyệt; Qui trình và hệ thống quản lý chất lượngcủa đơn vị nhận thầu tư vấn giám sát.
- Đăng ký chữ ký của các thành viên của tổ tư vấn giám sát với bên A và bên B vào nhật ký công trình.
- Nhật ký Tư vấn giám sát.

FaceBook

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Tell:      04.66740371
Fax:      04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.comtin tức khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status