banner web

Trang chủ: >> Chứng chỉ hành nghề xây dựng >> Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng

Mã sản phẩm: 913
Giá: 0 đồng
Hãng sản xuất: Chứng chỉ hành nghề xây dựng
Hỗ trợ trực tuyến:CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG MỚI NHẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG có giá trị hành nghề 5 năm trên toàn quốc.

chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 06 năm 2015 ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Căn cứ điều 51 nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng
;

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng đối với từng hạng như sau:
- Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II;
-
Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng II: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III;
-
Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng III: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 công trình cấp III hoặc 2 công trình cấp IV.

2. Phạm vi hoạt động của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng:
- Hạng I: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tất cả các cấp;
- Hạng II: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cấp I trở xuống;
- Hạng III: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cấp II, cấp III.

3. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng.
- Bản sao các văn bằng do cơ sở hợp pháp cấp.
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

4. Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng: Nội dung sát hạch gồm 2 phần liên quan đến nội dung hành nghề:
- Phần về kiến thức chuyên môn;
- Phần về kiến thức pháp luật.

Ghi chú: Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng hạng I do Bộ Xây Dựng Cấp, Chứng chỉ an toàn lao động hạng II và III do sở Xây Dựng cấp.

Tham khảo: Chứng chỉ an toàn lao động

FaceBook

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Tell:      04.66740371
Fax:      04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.comtin tức khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status