banner web

Trang chủ: >> Chứng chỉ hành nghề xây dựng >> Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng

Mã sản phẩm: 910
Giá: 0 đồng
Hãng sản xuất: Chứng chỉ hành nghề xây dựng
Hỗ trợ trực tuyến:TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG UY TÍN TRÊN TOÀN QUỐC.

 chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
- Căn cứ nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình
- Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 06 năm 2015 ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

1. Yêu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng:
- Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
+ Hạng 1: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;
+ Hạng 2: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;
+ Hạng 3: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
- Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng:
- Hạng 1: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 1; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng 1; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ;
- Hạng 2: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 2; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng 2; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ;
- Hạng 3: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 3; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng 3; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ.

3. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng.
- Bản sao các văn bằng do cơ sở hợp pháp cấp.
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

4. Nội dung sát hạch gồm 2 phần liên quan đến nội dung hành nghề:
- Phần về kiến thức chuyên môn;
- Phần về kiến thức pháp luật.

Tham khảo: Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng

FaceBook

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Tell:      04.66740371
Fax:      04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.comtin tức khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status