banner web

Trang chủ: >> Khóa học an toàn lao động >> HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3

Mã sản phẩm: 839
Giá: 0 đồng
Hãng sản xuất: Chi tiết khóa học
Hỗ trợ trực tuyến:Nội dung huấn luyện AN TOÀN LAO ĐỘNG đối tượng nhóm 3 theo của thông tư số 27/2013/TT-BLĐTB&XH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh và xã hội.gồm các chuyên đề sau:

- Thời gian huấn luyện: Theo quy định của Thông tư 27 ( thời gian cụ thể do 02 bên thống nhất)
- Nội dung các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
1. Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ - VSLĐ
2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác ATLĐ – VSLĐ
3. Chế độ, chính sách của Nhà nước về ATLĐ - VSLĐ đối với người lao động
4. Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa
5.  Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động
6. Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến, các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc

Chuyên đề 2: Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
1. Khái niệm về công việc, thiết bị làm việc
2. Các thông số cơ bản về công việc, thiết bị
3. Các đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc của thiết bị

Chuyên đề 3:  Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động
1. Các yếu tố nguy hiểm, có hại
2.  Đánh giá các nguy cơ do các yếu tố đó gây ra

Chuyên đề 4: Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
1. Kỹ thuật an toàn lao động
2. Kỹ thuật vệ sinh lao động
3. Biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc liên quan đến công việc, thiết bị vận hành

Chuyên đề 5: Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động
1.Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012 (Điều 140. Xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp)
2. Căn cứ Phụ lục 1 – Quy trình An toàn điện ban hành kèm theo Quyết định số 1186/QĐ-EVN ngày 07/12/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt nam)

Chuyên đề 6: Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
1. Đối với công việc: Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện; thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện thuộc danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Chính vì vậy, đối với công nhân làm việc các công việc này cần được huấn luyện chi tiết các Quy trình của ngành điện nói chung và các Tổng công ty nói riêng
2. Đối với công nhân làm việc trong lĩnh vực quản lý vận hành đường dây và Trạm biến áp trong các Tổng công ty Điện lực sẽ được huấn luyện bổ sung các Quy trình, Quy định về công tác AT-VSLĐ của riêng từng Tổng công ty
    - Quy trình An toàn điện ban hành kèm theo Quyết định số 1186/QĐ-EVN ngày 07/12/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt nam
- Quy định trình tự các bước thực hiện công tác trên lưới điện ban hành kèm theo Quyết định số: 645a/QĐ-EVN NPC ngày 18/5/2012 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
- Biện pháp an toàn cho từng công việc của công nhân QLVH, KD, Thí nghiệm điện, Xây lắp và sửa chữa điện ban hành kèm theo Quyết định số 1011/QĐ-ĐL1-P11 ngày 31/5/2006 của Công ty Điện lực 1 (Nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc).

Chuyên đề 7: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

Anh/chị có thể tham khảo nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 2: http://www.daotaocanbo.com/chung-chi-hanh-nghe-xay-dung/838-chuong-trinh-hoc-cap-chung-chi-an-toan-lao-dong-nhom-2.html

FaceBook

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Tell:      04.66740371
Fax:      04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.comtin tức khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status