banner web

Trang chủ: >> Khóa học an toàn lao động >> CHƯƠNG TRÌNH HỌC CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN NHÓM 1

Mã sản phẩm: 837
Giá: 0 đồng
Hãng sản xuất: Chi tiết khóa học
Hỗ trợ trực tuyến:Nội dung huấn luyện đối tượng nhóm 1 theo của thông tư số 27/2013/TT-BLĐTB&XH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh và xã hội, gồm các chuyên đề sau:

- Thời gian huấn luyện:  Theo quy định của thông tư 27 ( thời gian cụ thể do 02 bên thống nhất )

- Nội dung các chuyên đề:

Chuyên đễ 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
    1. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; các khái niệm, nội dung cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
1.1. Hệ thống các văn bản Quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động:
* Các văn bản pháp luật:
* Các nghị định, Chỉ thị:
* Các thông tư:
* Các quy phạm, quy chuẩn, hệ thống tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực Điện lực:
* Hệ thống các Quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn lao động khác (Giới thiệu tùy thuộc vào từng đối tượng học)
* Các khái niệm, nội dung cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động:
1.2. Các quy định của pháp luật về chính sách chế độ bảo hộ lao động
1.3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;
1.4. Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng bao quản lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao đông, vệ sinh lao động

Chuyên đề 2:  Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động ở cơ sở.
1. Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động;
2. Xây dựng và phổ biến nội quy, quy chế quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở, các phân xưởng, bộ phận và các quy trình an toàn của các máy, thiết bị, các chất;
* Xây dựng và phổ biến nội quy, quy chế quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở, các phân xưởng, bộ phận
* Xây dựng và phổ biến các quy trình an toàn của các máy, thiết bị, các chất:
* Một số Quy định do Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành
3. Tuyên tuyền, giáo dục, huấn luyện và tổ chức phong trào quần chúng thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động
4. Thực hiện chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động:
5. Kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
6. Thực hiện đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động:
7. Thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp:
8. Thực hiện thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;
9. Trách nhiệm và những nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
10. Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Chuyên đề 3: Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và các biện pháp khắc phục, phòng ngừa
1. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; đánh giá các nguy cơ trong sản xuất
2. Các biện pháp cải thiện điều kiện lao động;

Chuyên đề 4: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện
*Căn cứ yêu cầu của tổ chức quản lý đối tượng huấn luyện sẽ quyết định hình thức kiểm tra, sát hạch sau huấn luyện.

Anh/chị có thể tham khảo khóa học chứng chỉ an toàn lao động theo thông tư 27/2013/BLĐ: http://www.daotaocanbo.com/chung-chi-hanh-nghe-xay-dung/819-hoc-chung-chi-an-toan-lao-dong-theo-thong-tu-272013-bldtbxh.html

FaceBook

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Tell:      04.66740371
Fax:      04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.comtin tức khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status