banner web

Trang chủ: >> Đào tạo kế toán trưởng >> HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Mã sản phẩm: 816
Giá: 0 đồng
Hãng sản xuất: Chi tiết khóa học
Hỗ trợ trực tuyến:LỚP HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

hoc-chung-chi-ke-toan-truong-hanh-chinh-su-nghiep

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
────────────────────────

THÔNG BÁO

V/v Mở lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp, cấp chứng chỉ kế toán trưởng

Kính gửi: Ông/ Bà Giám đốc, Kế toán Trưởng

- Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng cho Doanh nghiệp và Đơn vị hành chính sự nghiệp (ĐVHCSN) theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính.

- Căn cứ điều 53 " Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP: Tất cả các doanh nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng".

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các học viên, Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ liên kết kết với Học Viện Tài Chính - trực thuộc Bộ tài chính mở các lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp và lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp:

1.Đối tượng học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: những người có đủ 2 điều kiện dưới đây:

-  Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán – Kinh tế

-  Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác Kế toán thực tế trở lên.Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác Kế toán thực tế trở lên.

2.Thời gian đào tạo:

- Lớp kế toán trưởng doanh nghiệp gồm 11 chuyên đề theo qui định của BTC

- Lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp gồm 10 chuyên đề theo qui định của BTC

3. Giảng viên: là Giáo sư, tiến sĩ và các giảng viên kinh nghiệm từ Học viện Tài Chính và các trường đại học

4. Học phí lớp học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: 2.500.000 VNĐ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

- Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

- Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước, đơn vị có sử dụng kinh phí  và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước

- Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Ôn tập và thi Phần I

II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

- Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng

- Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc

- Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp

- Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp

- Ôn tập và thi Phần II

5. Địa điểm lớp học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: 301 Nguyễn Trãi - Thanh xuân - Hà Nội

Ghi chú: Học viên đăng ký học nộp:

- Bản sao bằng tốt nghiệp có công chứng,
- 2 ảnh 3*4,
- Giấy xác nhận năm công tác của đơn vị

6. Chứng chỉ: học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp theo qui định của Bộ Tài chính.

Quý anh/chị có thể liên hệ theo SĐT 0902.891.518 để được tư vấn

Anh/chị có thể tham khảo khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp: http://www.daotaocanbo.com/chung-chi-hanh-nghe-xay-dung/644-khoa-hoc-ke-toan-truong-cap-chung-chi-ke-toan-truong.html

FaceBook

Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Mr. Thắng 0902.891.518 - 0985.812.989
Tell:      04.66740371
Fax:      04.35572406
Email: education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.comtin tức khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status